kingdom of yugoslavia
Visoki Decani, KosovoSource
POSTED: 10 months ago NOTES: 3 TAGS: #Kosovo #Decani #Pec
Prizren, KosovoSource
POSTED: 11 months ago NOTES: 120 TAGS: #Kosovo #Prizren
The Stone Bridge of Canyon Rugova, KosovoSource
POSTED: 1 year ago NOTES: 18 TAGS: #Kosovo #Pec
A small village tucked between the mountains of Sar (Shar), Kosovo
POSTED: 1 year ago NOTES: 18 TAGS: #Kosovo #Sar Mountains
Sinan Pasha Mosque in Prizren, Kosovo
POSTED: 1 year ago NOTES: 450 TAGS: #Kosovo #Prizren
Lake Batlava, Kosovo
POSTED: 1 year ago NOTES: 23 TAGS: #Kosovo #Lake Batlava
View over Rugova, Kosovo
POSTED: 1 year ago NOTES: 7 TAGS: #Kosovo #Rugova #Pec
The Red Stone Lake, Kosovo
POSTED: 1 year ago NOTES: 60 TAGS: #Kosovo #Rugova #Pec
The Green Lake, Kosovo
Waters of Sar, Kosovo